ویدئو / از ادامه مذاکرات ایران و عربستان تا پیشتازی چپ‌ها در آلمان