اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ساعت بازدید از موزه‌ها تغییر کرد
همزمان با آغاز نیمه دوم سال، ساعت بازدید از موزه‌ها تغییر کرد.  به گزارش ایسنا، ساعت بازدید از کاخ‌ها، محوطه‌های تاریخی و موزه‌های زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نیمه دوم سال کاهش‌ یافت.  ساعت بازدید از اماکن و موزه‌های تاریخی از ٨ صبح تا ١٧ بعدازظهر است، این در حالی است که ساعت بلیت‌فروشی‌ این مکان‌های تاریخی از ٨ صبح تا ١۶ بعدازظهر است.  همچنین، ساعت بازدید برخی از موزه‌ها، مانند موزه ملی از ٨:٣٠ صبح آغاز می‌شود و تا ١٧ بعدازظهر ادامه دارد.  موزه‌ها و دیگر اماکن تاریخی در نیمه نخست سال از ساعت ٩ صبح تا ١٩ عصر باز هستند. انتهای پیام