مراسم عمامه گذاری طلاب در روز میلاد پیامبر گرامی اسلام