اعلام برنامه رقابت‌های کشتی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان
برنامه مسابقات کشتی زیر ۲۳ سال جهان مشخص شد. به گزارش ایسنا، مساباقت کشتی زیر ۲۳ سال جهان روزهای ۱۰ تا ۱۶ آبان در شهر بلگراد صربستان برگزار می‌شود. برنامه این مسابقات به شرح زیر است: یکشنبه ۹ آبان: ساعت ۱۷ تا ۱۸ وزن کشی تمامی اوزان فرنگی دوشنبه ۱۰ آبان: ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵ مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰: نیمه نهایی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی سه شنبه ۱۱ آبان: ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی و شانس مجدد پنج وزن نخست ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷، ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی چهارشنبه ۱۲ آبان: ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۴: مسابقات شانس مجدد پنج وزن دوم کشتی فرنگی ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم فرنگی پنج شنبه ۱۳ آبان: ساعت ۱۴ تا ۱۵: وزن کشی تممی اوزان آزاد جمعه ۱۴ آبان: ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد شنبه ۱۵ آبان: ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۵: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد و شانس مجدد پنج وزن اول آزاد ساعت ۱۶:۴۵ تا ۱۷:۴۵: مسابقات نیمه نهایی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد یکشنبه ۱۶ آبان: ساعت ۱۶ تا ۱۷:۴۵: مسابقات شانس مجدد پنج وزن دوم آزاد ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰: رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد اختلاف ساعت ایران با صربستان یک ساعت و نیم است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت صربستان ساعت ۱۲ به وقت ایران است. انتهای پیام