ریاست عباس نظریان در کارگروه توسعه و آموزش برنامه‌های FIS
رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی ایران، ریاست کارگروه توسعه و آموزش برنامه‌های فدراسیون بین‌المللی اسکی (FIS) را عهده‌دار شد. به گزارش ایسنا، عباس نظریان رئیس فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی ایران به عنوان رئیس کارگروه توسعه و آموزش برنامه‌های فدراسیون بین‌المللی اسکی انتخاب شد تا برای نخستین بار در ورزش اسکی یک ایرانی عهده‌دار یکی از بخش‌های مهم فدراسیون بین‌المللی باشد. پیش از این و در تیر ماه سال جاری، یوهان الیاش رئیس فدراسیون بین‌المللی اسکی (FIS) در حکمی  عباس نظریان را به عضویت کارگروه توسعه و آموزش برنامه‌های این فدراسیون بین‌المللی (FDP) درآورده بود. اعضای کارگروه توسعه و آموزش برنامه‌های فدراسیون بین‌المللی اسکی مستقیما از سوی ریاست این فدراسیون بین‌المللی انتخاب شده و به ارائه برنامه‌ها و راه‌کارهای توسعه اسکی جهان می‌پردازند و ریاست این کارگروه از این پس بر عهده ریاست فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی ایران خواهد بود. انتهای پیام