همایون شجریان: پدر دلتنگتم!
همایون شجریان در سالروز تولد محمدرضا شجریان که مصادف است با یکم مهر، از دلتنگی‌ برای پدر گفت. به گزارش ایسنا، همایون شجریان در سالروز تولد محمدرضا شجریان با انتشار عکسی در فضای مجازی، نوشت: «پدر دلتنگم هر روز … تو را در قلبم مرور می‌کنم تمام زندگی‌ام را با تو، تمام آن لحظات را… طنین آوایت به گوش جانم می پیچد مدام و پر می‌شوم از نقش تو در چشم‌هایم می‌خندی … زادروز توست امروز، زادروز مهر اما تو نیستی … زادروزت بر همه عاشقانت فرخنده باد» انتهای پیام