گروه ساختمانی آروین سازهداکت اسپلیت و اسپیلتسررسید | سالنامه | سررسید 1400 …خرید تجهیزات شهربازی

تصاویر قبل و بعد از کار پژوهشی بر روی گیاه انبه ایسنا/مرکزی در یک پروژه تحقیقاتی مشترک میان دانشگاه فلوریدا در آمریکا، مرکز تحقیقات و صنایع داروین در استرالیا و دانشگاه اراک، روش‌های مختلف هرس برای بهبود گل‌دهی و میوه‌دهی انبه ارائه شد. براساس اعلام روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر علی خدیوی عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه اراک طی پروژه تحقیقاتی مشترک معرفی مدل‌های جدید هرس برای افزایش گلدهی، میوه‌دهی و بلوغ انبه ارائه کرده است. این پروژه تحقیقاتی مشترک میان دانشگاه فلوریدا در آمریکا، مرکز تحقیقات و صنایع داروین در استرالیا و دانشگاه اراک به انجام رسیده و در نهایت بهترین زمان و بهترین نوع هرس انتخاب شد که باغداران انبه می‌توانند برای افزایش عملکرد باغات خود آنرا بکار ببرند. نتایج مطالعه حاضر در یک مجله معتبر JCR-Q1 به نام Scientia Horticulturae چاپ رسیده است. انبه مخصوص مناطق گرمسیری و نیمه‌گرمسیری مانند شهرستان‌های میناب و سرباز بوده و در عرض‌های جغرافیایی 25 درجه کشت می‌شود. میانگین دمای مطلوب برای رشد این گیاه 27-24 و حداقل دما برای رشد آن 12.5 است. این گیاه به خشکی مقاوم بوده و غرقابی موقتی را تحمل می‌کند. انبه به اقلیم‌های عاری از سرما نیاز دارند و دما نباید به کمتر از 15 درجه سانتی گراد نزول پیدا کند، چون در این شرایط تخمک گل از بین می‌رود و میوه به صورت پارتنوکارپ بوجود می‌آید، همچنین دما نقش مهمی در گلدهی انبه داشته و به ازای هر درجه افزایش دما، گلدهی چهار روز به تاخیر می‌افتد. توزیع بارندگی برای گلدهی و تشکیل میوه آن از اهمیت بالایی برخوردار بوده و وجود یک دوره خشکی قبل از گلدهی باعث تحریک گل‌انگیزی آن شده و برای تکامل میوه به هوای گرم و خشک نیاز دارد. هرس نقش مهمی در افزایش عملکرد این گیاه دارد. انتهای پیام