بهترین آموزشگاه زبانفروشگاه تخصصی ویراموبایلچیلر تراکمی + فنکویل ** بازدید …لامپ ادیسونی

جوانی که فکر کار دارد را دلسرد نکنیم
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایجاد اشتغال میلیونی در کشور را نیازمند عزم جدی تمام دستگاهها دانست و با تاکید بر رفع موانع کسب و کار گفت: اگر جوانی ایده راه اندازی یک کسب و کار دارد از او حمایت کنیم و با مقررات دست و پاگیر و طولانی کردن مجوزدهی، دلسرد و بی انگیزه اش نکنیم. فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا بر لزوم همکاری و هم افزایی دستگاههای متولی اشتغال در کشور تاکید کرد و گفت: امروز شرایط بازار کار ما مناسب نیست و وضعیت بیکاری نگران کننده است لذا نقش دستگاههای متولی و همکاری و هم افزایی آنها در بحث اشتغال حایز اهمیت است و متولیان امر باید دلسوزی و همراهی و همدلی لازم را در این خصوص داشته باشند. وی ایجاد اشتغال میلیونی در کشور را نیازمند عزم جدی مسئولان و تمام دستگاهها دانست و گفت: ایجاد اشتغال میلیونی کار یک دستگاه نیست بلکه همه دستگاهها باید دست به دست هم بدهند و از دولت و مجلس گرفته تا قوه قضاییه پای کار بیایند و کمک کنند تا بیکاری کاهش یابد. بیات با تاکید بر رفع موانع کسب و کار در کشور گفت: اگر جوانی ایده راه اندازی یک کسب و کار دارد او را حمایت کنیم و با قوانین و مقررات دست و پاگیر و طولانی کردن مجوزدهی دلسرد و بی انگیزه اش نکنیم. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بر لزوم اصلاح نظام بانکداری، بیمه ای و مالیاتی تاکید و خاطرنشان کرد: اگر در جایی تخلفی هست باید جلوی تخلفات گرفته شود، اگر قانون اشکال دارد باید برطرف شود، اگر می بینیم نیاز به قانون هست، قوانین وضع شود و اگر قوانین زائد وجود دارد آن را از پیش پای کارآفرینان برداریم. به گفته وی توجه به نیروی کار و بها دادن به او مهمتر از همه عوامل اثرگذار در اشتغال است و نباید به نیروی انسانی به چشم ابزار نگاه شود چرا که امروز نیروی کار دغدغه امنیت شغلی و معیشتی دارد و با چنین دغدغه ای طبیعی است که نتواند برای زندگی و آینده خود برنامه ریزی داشته باشد. انتهای پیام