مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …چاپ کارت پی وی سیباشگاه مشتریان با امکانات ویژه …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …

پیام نوروزی وزیر علوم به جامعه دانشگاهی/قدردانی از خدمات و زحمات جامعه پزشکی