راحت‌ترین کار برای ایجاد اشتغال در استان مرز و طرح جهش تولید مسکن است

راحت‌ترین کار برای ایجاد اشتغال در استان مرز و طرح جهش تولید مسکن است
ایسنا/سیستان و بلوچستان استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه ساخت مسکن ۱۲۰ رشته را همراه با خود راه‌اندازی می‌کند گفت: امروز راحت‌ترین کار برای ایجاد اشتغال در سیستان و بلوچستان نه صنعت و نه معدن بوده بلکه بهترین کار یکی مرز و دیگری طرح جهش تولید مسکن است. به گزارش ایسنا- حسین مدرس خیابانی در نشست توسعه شهری شهر زاهدان افزود: ما در هر جایی از  استان باید الگوهای مناسبی که در هر حوزه دفع پسماند، معماری ساختمان، نحوه تردد ماشین‌ها و جایگاه سوخت وجود دارد ابتدا شناسایی و به سایر نقاط معرفی کنیم. استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه راحت‌تر از جذب سرمایه‌گذاری بزرگتر کردن واحدهای تولیدی موجود است گفت: طرح توسعه واحدهای تولیدی استان باید تعریف شود. مدرس خیابانی افزود: در مورد موضوعات توسعه شهری اگر بخواهیم الگوی موفق را به هم استانی‌هایمان ارائه دهیم باید زاهدان را حداقل شهری خوب به لحاظ همه شاخص‌های شهری، توسعه اجتماعی، فرهنگی و رفاه زندگی معرفی کنیم. وی با اشاره به اینکه ابتدا باید مرکز سیستان و بلوچستان(زاهدان) را تغییر و سامان دهیم بعد انتظار داشته باشیم بقیه استان به تبعیت از آن اتفاقاتی داشته باشند خاطرنشان کرد: فضای سبزی که در محوطه پارک علم و فناوری زاهدان وجود دارد به عنوان الگوست. استاندار با اشاره به اینکه بدنبال ارائه اقدامات ملموس در سیستان و بلوچستان هستیم اظهارداشت: ما باید بتوانیم الگویی ملموس از موفقیت کارآمدی نظام را به مردم نشان و ارائه دهیم. وی با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان را می‌خواهیم پروژه محور اداره کنیم تاکید کرد: هر چیزی حتی امور جزیی باید از جنس پروژه تعریف شود. انتهای پیام