قاب و لولای لپ تاپتشخیص ترکیدگی لوله با دستگاهتولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …تست abr

حضور لیستی برخی از کاندیداهای لیست
عضو شورای شهر تهران تبدیل تهران به شهر زیست پذیر و انسان محور را اصلی ترین اعتقاد لیست اصلاح طلب "جمهور" خواند. به گزارش ایسنا،  تعدادی از اعضای کاندیداهای لیست اصلاح طلب"جمهور"برای  ششمین دوره انتخابات شورای شهر تهران ری و تجریش امروز جمعه در حرم عبدالعظیم حسنی حاضر شدند تا در انتخابات شرکت کنند. وی در جمع خبرنگاران گفت: اصل مسئله انتخابات یک حق است و اگر از این حق استفاده نکنیم قطعا دیگران از آن استفاده می کنند و به جای ما تصمیم می گیرند. اصل قضیه حضور و مشارکت حق همگانی است که باید از آن استفاده کنیم. فراهانی ادامه داد: امروز حضور در شهر ری به عنوان یک شهر باستانی این پیام را به همراه دارد که لیست جمهور به میراث باستانی و جنوب شهر تهران توجه ویژه دارد و ۲۰ درصد از بودجه شهر تهران برای کاهش فاصله طبقاتی دیده شده است. وی تاکید کرد: قطعا توجه به ری و جنوب شهر تهران به عنوان قطب گردشگری تهران از مسائل مهمی است که باید توسط شورای شهر تهران مورد توجه قرار گیرد. لیست "جمهور" اصلی ترین اعتقاد خود را تبدیل تهران به شهر زیست پذیر و انسان محور می داند و مسئله عدالت در شهر و کاهش فساد را به عنوان یکی از اصول این لیست وضع کرده. اصول مهمی که در برنامه های اصلاح طلبان آمده و در رسانه ها تشریح شده است. انتهای پیام