اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تعداد مصدومین زلزله خوی زیاد است