اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قطع برق ١٧ بانک و دستگاه اجرایی پرمصرف در خراسان شمالی
ایسنا/خراسان شمالی مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت برق خراسان شمالی گفت: برق ١٧ بانک و دستگاه اجرایی پر مصرف در استان در راستای کاهش و مدیریت مصرف برق قطع شد. صدقی  در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: طی بازدیدهای روزانه و اخطارهایی که تیم های بازرسی در شهرستان های مختلف به بانک ها و ادارات پر مصرف ارائه دادند، برق ١٧ بانک و دستگاه اجرایی پر مصرف قطع شد. وی افزود:  تیم های بازرسی و پایش به طور روزانه و مستمر میزان مصرف برق دستگاه های اجرایی و بانک ها را رصد می کنند و به مراکز پر مصرف اخطارهای لازم می دهند. صدقی ادامه داد: همچنین مهلتی نیز برای کاهش مصرف داده می شود که در صورت کاهش ندادن میزان مصرف، نسبت به قطع برق این مراکز اقدام می شود. وی خاطرنشان کرد: طبق مصوبه هیئت دولت، دستگاه های اجرایی و بانک ها باید به میزان  ۳۰ درصد، مصرف خود را در ساعات اداری و ۶۰ درصد در ساعات غیر اداری کاهش دهند و ادارات و بانک هایی که نسبت به این کاهش مصرف اقدامی انجام ندهند، پس از دریافت اخطار، مشمول قطع برق خواهند شد. انتهای پیام