طراحی و ساخت انواع ماشین آلات صنایع …چراغ سر ردیف صندلی سینمایی mcrدوزینگ پمپ .مترینگ پمپقیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …