اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اگر مشکل سراوان حل شود، معضل پسماند در کشور حل خواهد شد