ایسنا/لرستان جلسه کمیته رفع اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق دادگستری لرستان برگزار شد. با دستور رئیس‌کل دادگستری لرستان اولین جلسه کمیته رفع اطاله دادرسی و تعیین تکلیف پرونده‌های معوق دادگستری استان برگزار شد. در این جلسه مرید علی جمشیدی معاون آمار و فناوری دادگستری لرستان و دبیر کمیته رفع اطاله دادرسی دادگستری استان، اظهار کرد: در راستای دستورالعمل ابلاغی از ریاست محترم قوّه قضاییه در خصوص رسیدگی به پرونده‌های معوق و تعیین تکلیف فوری آن‌ها تصمیمات مهمی گرفته شد. وی تصریح کرد: در این جلسه مقرر شد شعب دادگاه‌هایی که تراکم پرونده آن‌ها زیاد است در عصرها و خارج از وقت اداری و حتی ایام تعطیل نیز مبادرت به تعیین وقت رسیدگی کنند و قضاتی که شعب آنان پرونده معوقه‌ای ندارند با ابلاغ رئیس‌کل دادگستری استان به دیگر شعب مأمور شوند و از قضاتی که در زمینه رسیدگی به پرونده‌های معوق و کاهش اطاله دادرسی مثمر ثمر باشند نیز تقدیر به عمل آورده شود. جمشیدی خاطرنشان کرد: در این جلسه مقرر شد تمام پرونده‌هایی که قبل از ۱/۷/۹۸ تشکیل شده‌اند تا پایان سال ۱۳۹۸ با کمال دقت و رعایت حقوق طرفین دعوا تعیین تکلیف شوند.  معاون آمار و فناوری دادگستری لرستان اضافه کرد: به‌منظور پیگیری مستمر و منظم تا زمان حصول نتیجه و رفع کامل اطاله دادرسی پرونده‌های مجموعه‌های قضایی استان به‌صورت هفتگی جلسات کمیته رفع اطاله دادرسی و تعیین تکلیف دادگستری استان تشکیل شود. انتهای پیام