اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اولین پرواز کیش به دوبی پس از سه سال توقف