اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

چرا هواپیماهای جنگی این فیلم مسلح نبودند؟