پانچ وخم cnc کليه لوله هاي فولادي …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …کلیه امو صادرات و واردات بدون انتقال …آموزش خوشنویسی با خودکار فارسی …