سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومداروخانه اینترنتی داروبیارانواع خودکار با کیفیت مناسب خوشنویسیبهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …

احمد عزیزی زبان فارسی را گسترش داد
محمدمهدی سیار با بیان این‌که احمد عزیزی کشورگشای سرزمین زبان فارسی بود، می‌گوید: یکی از خدمات بزرگی که او به زبان فارسی کرده این است که گسترهش‌دهنده زبان بود و قلمرو زبان را وسعت داد. یکی از نوآوری‌های احمد عزیزی واژه‌سازی‌های او بود. به گزارش ایسنا، نشست «تحلیل شعرهای احمد عزیزی» به همت محفل ادبی بیستون و کتابخانه عمومی امیرکبیر در صفحه اینستاگرام اداره کل کتابخانه‌های استان کرمانشاه برگزار شد. در این نشست مجازی ابوالفضل عزیزی - فرزند احمد عزیزی و کتابدار کتابخانه امیرکبیر کرمانشاه -  با محمدمهدی سیار - شاعر و مدرس دانشگاه -، درباره شعرهای احمد عزیزی - شاعر فقید - گفت‌وگو کرد. محمدمهدی سیار در این نشست اظهار کرد: احمد عزیزی نه فقط مرزبان بود بلکه با نوآوری در شعر کشورگشای سرزمین زبان فارسی بود؛ او آتشفشان خلاقیت بود. این شاعر در خصوص شخصیت احمد عزیزی گفت: جایگاه احمد عزیزی در شعر انقلاب یک جایگاه انکارناپذیر و تاریخی به حساب می‌آید. او اعتبار زبان فارسی امروز است و نسل ما باید با آثار احمد عزیزی انس بگیرند. او گنجینه الهام در شعر است. سیار افزود: عزیزی در شعر صاحب سبک بود و یکی از خدمات بزرگی که او به زبان فارسی داده این است که گسترش‌دهنده زبان بود و قلمرو زبان را وسعت داد. یک نمونه از نوآوری‌های احمد عزیزی واژه‌سازی‌های او بود. همیشه زبان فارسی را متهم می‌کردند که در ترکیب‌سازی ضعیف است، اما احمد عزیزی ظرفیت‌های تازه‌ای معرفی کرد و مثلاً با پسوندهای زبان عبارات بدیعی خلق کرد. این شاعر سپس بیان کرد: صاحب سبک بودن و متفاوت بودن خود به خود ارزشمند نیست. علاوه بر خروج از نُرم ادبی باید ساختار مناسب خلق و با مقبولیت همراه شود و در این شعر پیروانی پیدا شوند که همه این ویژگی‌ها در شعر احمد عزیزی وجود داشت. او با اشاره به کامنت‌های ارسالی در این پخش زنده اینستاگرامی گفت: خوشحالم که مردم کرمانشاه با شعرهای احمد عزیزی آشنا هستند. سیار همچنین در پاسخ به این سؤال که «کرمانشاه چه جایگاهی در شعر معاصر دارد» گفت: کردها وقتی شعر می‌گویند تصویرگرایی ویژه و نوعی عرفان طبیعت‌گرا را آشکار می‌کنند. انتهای پیام