پله گرد فلزی آس استپجابجایی درخت با جدیدترین تجهیزاتخدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …چاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ …

انتشار مجموعه شعر بختیار علی در ایران
مجموعه شعر «خنده غمگین‌ترت می‌کند» سروده بختیار علی با ترجمه مریوان حلبچه‌ای منتشر شده است. به گزارش ایسنا، این مجموعه از شاعر و نویسنده اقلیم کردستان در ۹۴ صفحه، با قیمت ۲۵ هزار تومان در نشر ثالث منتشر شده است. شعر «مگذار گل بخندد» از این مجموعه:  چه موحش است، صبحگاهان که گل می‌خندد. چه موحش است، صدای بلبلی به هنگام کار من و تو. مگذار کودکان بخندند، ترسناک است این قهقاه هنگامی که من و تو لبی نداریم تا با قهقهه جوابشان را بدهیم. هنگامی که باید من و تو تا سرحد مرگ رنج بریم، مگذار.. مگذار گل بخندند. هنگامی که در غبار رستنگاه می‌میریم،  به خاطر گل پشیمان نمی‌شویم. هنگامی که با درد جدایی می‌میریم، غنچه آشتی‌مان نمی‌دهد. بنگر که دیده‌هایمان  همه زخم انوار زهراگین شب است. گل چرا می‌خندد، که می‌داند دست‌هایمان همه خونی از خارهای زهراگین اوست؟ که تو از ازل غمگین بودی، خنده غمگین‌ترت می‌کند. که تو از ازل تنها بودی، خنده تنهاترت می‌کند. آنکه چون من با دردی ژرف به زمین آمده باشد، با خنده خوشبخت نمی‌شود. مگذار.. مگذار گل بخندند.. مگذار این دشنه درون گلویم را فراموش کنم، مگذار این گلوله پیشانی‌اش را از یاد ببرم. مگذار بروم و این‌گونه بنمایم که بی‌زخم از این آب رهیده‌ام، چون گل می‌خندد، آن خون از یاد می‌رود که از خاطراتم می‌چکد. مگذار... گل بخندند. هنگامی که گل می‌خندد. سنگدلی خدا را رحمت می‌پنداریم. طوفان را آفتاب می‌انگاریم. چون صبح اهریمن را دیدیم آن را پری می‌بینیم. اگر شب از  آتش گذشتیم، آن را آب می‌بینیم. به گفته مریوان حلبچه‌ای حق چاپ و نشر این کتاب در ایران به نشر یادشده واگذار شده است. انتهای پیام