توضیحات سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد درگیری صورت گرفته در مرز ایران و افغانستان

توضیحات سخنگوی وزارت امور خارجه در مورد درگیری صورت گرفته در مرز ایران و افغانستان
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ، به اخبار منتشر شده در ارتباط با درگیری صورت گرفته در مرز ایران و افغانستان واکنش نشان داد .  به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در ارتباط با اخبار منتشر شده در مورد درگیری در منطقه مرزی سیستان با ولایت نیمروز افغانستان اظهار کرد :عصر امروز سوءتفاهم بین مرزنشینان موجب تیراندازی در حوزه مرز سیستان شد که با هماهنگی مرزبانان دو طرف موضوع مدیریت شده و پایان یافته است. انتهای پیام