تدریس زبان انگلیسی کودکان و بزرگسالان- …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپتعویض و تعمیر کیبورد لپ تاپمیکسرمستغرق واجیتاتور

ایسنا/آذربایجان غربی شهر ماکو علاوه بر آن که از نظر ساختار فیزیکی و ژئوپلیتیکی شهر جالب توجهی است، دارای آثار متعدد باستانی و تاریخی نیز است. شهر ماکو یکی از قلاع محکم سرحدات ایران و عثمانی محسوب می‌شده، ‌چنان که در سنه 1045 هجری، سلطان "مراد چهارم عثمانی"، "قره مصطفی پاشا" یکی از سرداران معروف خود را برای خرابی قلعه نظامی این شهر مامور کرد که با مرگ سلطان "مراد چهارم" این دستور عملی نشد. در زمان صفویه نیز قلعه نظامی ماکو برای دولت ایران و قلعه کاتور در ایالات وان برای دولت عثمانی اهمیت خاصی داشت.