تولید انواع مقاطع عایق پلی آمید …بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق …بازرگانی مهسامساخت قالب دیوار گچی پیش ساخته به …

جزئیات جذب همتایار در دانشگاه علوم پزشکی ایران اعلام شد
ثبت نام در فراخوان جذب همتایار رابط مشاوره سال ۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران از اول خرداد آغاز می شود. به گزارش ایسنا، اداره مشاوره و سلامت معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی ایران با هدف تقویت برنامه مشارکتی به منظور رفع یا کاهش آسیب های اجتماعی و ساماندهی اوقات فراغت دانشجویان عضو فعال می پذیرد. از جمله شرایط شرکت در فراخوان جذب همتایار مشاور ، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران بودن و علاقمندی به ارائه خدمات عمومی مشاوره ای، نداشتن مشکل انضباطی، دانشجو در زمان درخواست حداقل یک سال تحصیلی را گذرانده وحداقل یک ترم از مدت تحصیل وی باقی مانده باشد و سابقه مشروطی نداشته و معدل کل نباید از ۱۴ کمتر باشد است. زمان ثبت نام در فراخوان جذب همتایار رابط مشاوره سال ۱۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی ایران از اول خرداد آغاز می شود و به مدت یک ماه ادامه دارد. دانشجویان علوم پزشکی ایران در صورت داشتن شرایط مذکور فرم بارگذاری شده درسایت اداره مشاوره تحت عنوان فراخوان را تکمیل نمایند یا با معرفی نامه از طرف مسئول خوابگاه خود به معاونت دانشجویی دانشگاه مراجعه کنند. انتهای پیام