تعمیر تلویزیون ال جیلوازم يدكي مزداماهم فروشنده ی ترانسمیترفشار(سنسور …شارژ کارتریج در محل