اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

بررسی مجاھدتھای نادر طالب زادہ در شبکه سحر
در برنامه «نسیم زندگی» کانال اردو شبکه جھانی سحر، مجاهدتهای مرحوم حاج نادر طالب زاده در عرصه فرهنگ و رسانه بررسی خواھد شد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی شبکه جهانی سحر، روز چھارشنبه(۴ خرداد) در برنامه «نسیم زندگی» کانال اردو، ابعاد انسانی و ضد استعماری و ضد صھیونیستی شخصیت منتقد معروف سینمای ایران مرحوم حاج نادر طالب زادہ بررسی خواھد شد۔  زینب مهنا همسر مرحوم حاج نادر طالب زادہ که پژوھشگر و فعال حقوق بشراست، مھمان برنامه خواھد بود۔  نادر طالب زادہ از نخبگان عرصه فرھنگی و رسانه، کارگردان و مستند ساز بودہ ۔ وی بعداز انقلاب اسلامی ایران، روزنامه انگلیسی زبان تھران تایمز و ھمچنین شبکه افق را تاسیس کرد و دبیر جشنوارہ عمار بود و در لیست تحریم امریکا قرار داشت.   طالب زاده همچنین در دفاع مقدس حضور فعالی داشته و در جنگ بوسنی بعنوان مستند ساز حضور داشت.    نادر طالب‌زاده (۹ اردیبهشت ۱۴۰۱) به دلیل عوارض ناشی از عارضه قلبی درگذشت. انتهای پیام