ویدئو / دامداران خراسان جنوبی در دام مشکلات
دامداری شغل اصلی مردمان خراسان جنوبی است که در سال‌های اخیر با مشکلاتی مواجه شده است. کمبود بارندگی و رطوبت، خشکسالی‌ بی‌امان، کم شدن آب قنات و چشمه‌ها، طغیانی شدن وضعیت آفات و کاهش عملکرد و افت تولید در محصولات زراعی و باغی دست به دست هم داده‌اند تا خوراک دام گران شود و از طرفی سهمیه دامداران نیز کاهش یابد. دریافت 102 MB تصویربردار و خبرنگار: سپیده قلندری، زهرا حمیدی / تدوینگر: جواد علیزاده