سیم بکسل و اتصالات استیلآموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …کلاس زبان ایتالیایی شرق تهرانمشخصات تیرچه پیش تنیده bpico