اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توسعه روابط دیپلماتیک با قدرت ادامه دارد