اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دهنوی: نگاه ما در پیمودن مسیر انقلاب باید به عظمت راه طی شده و قله پیش رو باشد