تغییر مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران
علی رمضانی به عنوان مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران منصوب شد. به گزارش ایسنا، علی رمضانی جایگزین ایوب دهقانکار در خانه کتاب و ادبیات ایران شده و مراسم تودیع و معارفه فردا (چهارشنبه پنجم آبان‌ماه) از ساعت ۱۶ برگزار خواهد شد. علی رمضانی دارای کارشناسی ارشد الهیات از دانشگاه تهران است. او  پیش‌تر  در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به عنوان مدیرکل تامین منابع نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور مدتی مشغول به کار بود. همچنین معاون فرهنگی انتشارات سروش بوده است. از جمله دیگر فعالیت‌های رمضانی می‌توان به معاونت کانون اندیشه جوان و مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران اشاره کرد. انتهاب پیام