ایسنا/بوشهر معاون سیاسی استاندار بوشهر گفت: در دولت تدبیر و امید ضعف ارتباطی وجود داشت که هیچگاه هم برطرف نشد و این ضعف اساسی باعث شد جامعه هیچگاه بسیاری از اقدامات مطلع نشود. مجید خورشیدی در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های استان بوشهر و انتخابات هیئت رئیسه این شورا عنوان کرد: امید داریم هدف از این جلسه این باشد که تشکل برای تشکل نباشد، و عزیزان انتخاب شده این مجموعه را یک گام رو به جلو ببرند. وی ادامه داد: برخی از تشکل ها در این استان وجود دارد که متاسفانه افرادی آمده و رای گرفته و رفته اند تا دوره بعد که دوباره برای انتخابات بیایند. معاون استاندار بوشهر اظهار کرد: در شرایطی که جامعه با بسیاری از مشکلات روبرو است همین تلاش و انگیزه روابط عمومی ها توانسته فضای خوبی را به وجود بیاورد و فکر می کنم در ادامه نیز بتواند با تمرکز بر همین موضوع روند رو به رشدی داشته باشد. به گزارش ایسنا، این مسئول تصریح کرد: انتظار دارم در عصری که به عصر ارتباطات معروف است، روابط عمومی ها با استفاده از ابزارهای خاص تکنولوژی کار خود را توسعه بخشند و یقینا امروز مطالبه از روابط عمومی ها بیشتر است زیرا ابزاری در اختیار دارند که پیشینیان در اختیار نداشته اند. وی تاکید کرد: روابط عمومی یک پل بین دستگاه و جامعه است لذا باید نقش این کل به خوبی ایفا شود. امید که سعی نماییم هم جامعه از اطلاعات صحیح دستگاه و هم دستگاه از اطلاعات صحیح جامعه بهره مند شود. معاون استاندار بوشهر گفت: وظیفه روابط عمومی این نیست که نگاه انتقادی جامعه را به دستگاه متبوع خود انتقال ندهد، بلکه در کنار انعکاس انتقادات جامعه بایست کارکرد صحیح دستگاه را خارج از غلو به جامعه انتقال دهد. خورشیدی خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید یک ضعف اساسی ارتباط وجود داشت که هیچگاه هم برطرف نشد و این ضعف ارتباطی باعث شد جامعه هیچگاه بسیاری از اقدامات مطلع نشود. وی تصریح کرد: اگر روابط عمومی ها خوب کار کنند تا حدود زیادی امنیت، آرامش و رضایت افراد تامین خواهد شد. چرا که اگر نارضایتی وجود دارد نشان می دهد جامعه ار اقدامات صورت گرفته مطلع نشده است پس شما شریک امنیت نیز هستید. معاون سیاسی استاندار بوشهر اظهار کرد: خواهشی که دارم این است که عنصر مطالبه گری را فراموش نکنید، و تا روز آخر خدمت از منتخبین خود مطالبه کنید. اگر از این تشکل مطالبه گری را آغاز کنید می توانید در جامعه نیز از این ویژگی استفاده فراوانی داشته باشید. انتهای پیام