بخش کشاورزی مشهد به باراندازهای بیشتری نیاز دارد

بخش کشاورزی مشهد به باراندازهای بیشتری نیاز دارد
ایسنا/خراسان رضوی استاندار خراسان رضوی بر راه‌اندازی باراندازهای بیشتر در مشهد تاکید کرد و گفت: بخش خصوصی باید در همه بخش‌ها از جمله کشاورزی فعال شود و دستگاه‌ها برای رفع موانع و تسهیل مسیر در خدمت آن‌ها باشند. همچنین هیچگونه واحد تولیدی، کشاورزی و دامداری نباید غیرفعال شود. یعقوبعلی نظری در ارتباط ویدئوکنفرانسی با وزیر جهاد کشاورزی که در قالب قرارگاه امنیت غذایی برگزار شد، گفت: در استان بر اینکه هیچگونه واحد تولیدی، کشاورزی و دامداری نباید غیرفعال شود، اهتمام جدی مشترک وجود دارد.  وی فعال شدن بخش‌های راکد و استفاده حداکثری از واحدهای فعال را از جمله سیاست‌های جدی مدیریت استان برشمرد و افزود: با توجه به ظرفیت، نیازها و چالش‌ها به دنبال راهکارهای جدید هستیم تا آنها را در دستور کار قرار دهیم.  استاندار خراسان رضوی بیان کرد: سیاست مدیریت استان در همه بخش‌ها این است که بخش خصوصی و مردمی فعال شود و در همین راستا دستگاه‌ها در خدمت بخش خصوصی باشند تا موانع را برطرف کرده و مسیر را تسهیل کنند.  به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی وی گفت: بنا داریم ظرفیت فروشگاه‌های تعاونی روستایی را فعال‌تر کنیم. انتهای پیام