اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

انتقاد از نبود برندسازی جهانی برای بزرگترین جشنواره علوم انسانی کشور
عضو کارگروه فناوری سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی با تاکید بر اینکه این جشنواره باید متصل به شبکه متخصصانی از حوزه علوم انسانی باشد، گفت: علاوه بر آن ارتباط منسجمی برای استفاده از دستاوردهای جشنواره فارابی تعریف نشده و همچنین برندسازی ویژه‌ای برای این جشنواره در سطح بین‌المللی صورت نگرفته است. نوید نظافتی، کارشناس حوزه فناوری و عضو کارگروه فناوری سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی در گفت‌وگو با ایسنا، به اثربخشی جشنواره فارابی در حوزه علوم انسانی در سطح ملی اشاره کرد و گفت: ما به طور قطع به رویدادهای ارائه دهنده دستاوردهای حوزه علوم انسانی نیاز داریم که یکی از شاخص‌ترین این رویدادها جشنواره فارابی است. نظافتی با اشاره به نقش جشنواره فارابی در ایستایی علوم انسانی در ایران، توضیح داد: کشور، رویکرد توسعه‌ در حوزه‌های مختلف را در پیش گرفته و با توجه به تمام مقتضیات موجود در کشور، به توسعه همه‌جانبه نیازمندیم و توسعه علوم انسانی یکی از پایه‌ای‌ترین ابزار این توسعه محسوب می‌شود. وی ادامه داد: قطعا هر رویداد یا هر محرکی که بتواند اندیشمندان حوزه علوم انسانی را در مسیر تکاپوی بیشتر قرار دهد و به نوعی انواع پویایی‌های جدید را وارد این مباحث کنند؛ می‌تواند در توسعه همه‌جانبه مؤثر باشد. جشنواره‌ها، رویدادها، رقابت‌ها و یا ممیزی‌ها در کشور می‌توانند عامل تحریک کردن نگرش و ذهنیت‌ محققان و متفکران در حوزه علوم انسانی باشند. نظافتی با تاکید بر اینکه بر این اساس نیاز است فرآیندهای تکمیلی دیگری در کنار جشنواره فارابی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: این فرآیندهای تکمیلی می‌تواند در دوره‌های سالانه که به جشنواره منتهی می‌شود، مؤثر واقع شوند؛ ضمن آنکه با ایجاد گردهمایی با حضور متخصصین در حوزه علوم انسانی، موجب تعامل همه‌جانبه در موضوعات مختلف و به شکل پویا باشند. این امر سبب می‌شود تا ورودی و خروجی جشنواره فارابی بیش‌ازپیش مؤثرتر واقع شود. وی با اشاره به تحول آفرینی جشنواره فارابی در حوزه علوم انسانی، اظهار کرد: ترکیب شبکه‌ای از مجموعه فعالیت‌ها می‌تواند به تحول در حوزه علوم انسانی کمک کند. ما به طور قطع به رویدادهای ارائه دهنده دستاوردهای حوزه علوم انسانی نیاز داریم که یکی از شاخص‌ترین این رویدادها جشنواره فارابی است، علاوه بر آن روش‌ها و موضوعات دیگری مانند انتشار آثار رویدادها در سطح جامعه نیز باید تداوم پیدا کند. عضو کارگروه فناوری سیزدهمین جشنواره فارابی در پاسخ به این سؤال که چه بخش‌هایی در آینده نیاز است تا به این جشنواره اضافه شود،  گفت: جشنواره فارابی باید بتواند به شبکه متخصصین متصل باشد که همواره ارتباط اصلی بین متخصصین حوزه‌های مختلف علوم انسانی را از نقطه تعریف نیاز تا نقطه پردازش نیاز و سپس تضمین خروجی‌ها و دستاوردها و پژوهش‌ها داشته باشد. سپس انعکاس اثرات پژوهش‌ها در سطح جامعه نمایش داده شود تا چرخه کاملی از اثربخشی علوم انسانی در کشور ایجاد ‌شود. نظافتی با بیان اینکه تاکنون جشنواره فارابی اثربخشی‌هایی در سطح ملی داشته و امروزه به یک برند ملی تبدیل شده است، افزود: البته هنوز با سطح ایده‌آل فاصله دارد، چراکه در سمت تولیدکنندگان محتواهای دانشی هنوز نتوانستند برای شاخص شدن بر اساس نیازهای جشنواره فارابی تعریفی از توضیحات دانشی ارائه دهند. وی افزود: از لحاظ دولتی و حاکمیتی هنوز ارتباط منسجمی برای استفاده از دستاوردهای جشنواره فارابی تعریف نشده تا از منابع ارزشمند دانشی استفاده حداکثری صورت بگیرد. در سطح بین‌المللی این وضعیت خیلی بدتر است، چراکه هنوز برندسازی ویژه‌ای برای جشنواره فارابی در سطح بین‌المللی انجام نشده و فاصله با ایده‌آل‎‌ها بسیار زیاد است.  انتهای پیام