سازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومگروه ساختمانی آروین سازهدستگاه روغن گیری با ظرفیت ورودی …آموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …

ویدئو / محدودیت‌های کرونایی در قم و اراک
محدودیت‌های تازه کرونایی که از ابتدای آذر آغاز شد، در شهرهای مختلف جلوه متفاوتی از خود نشان داده است. برخی تصاویر نشان از خالی شدن تعدادی از شهرها از خودروهای شخصی و کاهش قابل توجه ترددها دارد، اما برخی شهرهای نیز ترددهای بیشتری را شاهد هستند. این محدودیت‌های تازه، بویژه برای مناطق قرمز و نارنجی، دست‌کم دو هفته اجرا می‌شود و در صورت لزوم ادامه خواهد یافت. در این ویدئو گوشه‌هایی از وضعیت این روزها و شب‌های شهرهای قم و اراک در استان‌های قم و مرکزی را مشاهده می‌کنید. دریافت 51 MB تصویربردار: احمد ظهرابی، پریسا بهزادی / تدوینگر: آرام توکلی