تعمیر و فروش سیستم های مخابراتی …نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …دستگاه سلفون کشاز بین بردن جای جوش و زحم های پوستی …