اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در تولید انسولین خودکفا خواهیم شد/ تخت درمانی در مشهد نسبت به جمعیت کم است