چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


شماره گذاری خودرو مشمول پرداخت عوارض شد؟
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ / سایت جهان صنعت نیوز / اقتصادی

شماره گذاری خودرو مشمول پرداخت عوارض شد؟

معاون ستاد نوسازی ناوگان نوسازی گفت: برای اولین بار شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از وارداتی و تولید داخل طبق قانون ساماندهی خودرو منوط به پرداخت عوارض شده است.