اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

عضو کارگری شورایعالی کار: اجاره خانه، یک هیولاست! کالابرگ تاثیری ندارد؛ فقط برای دهک‌های پایین است و همه کارگران را دربرنمی‌گیرد