اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزارت خارجه: هیچ برنامه‌ای از سوی ایران برای تعطیلی کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز وجود ندارد