اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اعتراف رئیس جمهور اسبق آمریکا به کمک‌های این کشور به صدام علیه ایران