اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

زیرساخت‌های عسلویه متوازن با صنعت نیست