اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مدیران شرکت ها، ارز صادراتی عرضه نکنید، برکنار می‌شوید