اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

قیمت پیاز کاهش یافت؟