اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دیپلماسی بهترین گزینه برای مهار برنامه هسته ای ایران است