اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برای گسترش روابط با کشورهای همسایه محدودیتی نداریم