اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یارانه نقدی قطع و کالابرگ الکترونیکی جایگزین می‌شود؟