اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

رژیم جعلی صهیونیستی در جایگاهی نیست که کسی برای تهدیداتش ارزشی قائل شود