اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اضافه شدن رنگ سفید به چراغ راهنمایی