اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

این افراد مشمول معافیت سربازی می شوند